Những Điều Kiện Tối Ưu Cho Việc Học Của Trẻ

 Bối cảnh: bối cảnh học tập cần phải tự nhiên, thực tế và có ý nghĩa với trẻ. Nó cũng cần hỗ trợ  cho việc học tập và cho phép những khám phá tích cực và xây dựng ý nghĩa.

Kết nối: chúng ta cần xây dựng các kết nối đến các lĩnh vực học tập khác, ví dụ: khoa học, cũng như kết nối đến kinh nghiệm thực tế và ngôn ngữ của trẻ, và những điều này được so sánh và đối chiếu bằng tiếng Anh như thế nào. Do đó, Nội dung và Văn hóa là hai thành phần không thể thiếu.
Sự mạch lạc: chúng ta cần tạo ra những cơ hội có mối liên hệ một cách cẩn thận để cho trẻ tiếp thu và học ngôn ngữ theo những cách có ý nghĩa và dễ hiểu, và phải  đảm bảo rằng những lý do đưa ra để làm việc nào đó phải phù hợp và đáng giá.
Thách thức: chúng ta cần phát triển kỹ năng tư duy cũng như kỹ năng ngôn ngữ và cần có sự cân bằng giữa hai kỹ năng này.
Tò mò: chúng ta cần khơi dậy và duy trì sự tò mò của trẻ con và làm cho hành động học tập trở nên thú vị, phù hợp và thú vị theo đúng nghĩa của nó. Sự tò mò có thể mở rộng đến các chủ đề và nội dung từ các lĩnh vực khác của chương trình giảng dạy, cũng như  văn hóa, văn học, người dân nước khác và chính bản thân ngôn ngữ.
Chăm sóc: điều này bao gồm đối xử với trẻ em như những cá nhân, hỗ trợ việc học của chúng một cách thích hợp và sử dụng ngôn ngữ tích cực.
Cộng đồng: trẻ em cần cảm thấy là một phần của một cộng đồng nơi chúng cảm thấy có giá trị, an toàn, và sẵn sàng tham gia.
Sáng tạo: chúng ta cần đưa vào các hoạt động phát triển sự sáng tạo, tưởng tượng. Trí tưởng tượng là một phần của thế giới của trẻ em ở độ tuổi tiểu học và có thể dẫn đến việc học tập tích cực.

Nguồn:
** Teaching Children to Learn (2nd Ed) Robert Fisher, Nelson Thornes, 2005

Hotline: 02633907479, Fanpage: IC Dalat, Website: icdalat.edu.vn

Nhận xét